Disclaimer

KHUYẾN CÁO QUAN TRỌNG: 

Tất cả nội dung được cung cấp ở đây trên trang web của chúng tôi, các trang web siêu liên kết, các ứng dụng được liên kết, diễn đàn, blog, tài khoản mạng xã hội và các nền tảng khác (“Trang web”) chỉ dành cho thông tin chung của bạn, được mua chủ yếu từ các nguồn của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến nội dung và dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như chức năng hoán đổi mã thông báo), bao gồm nhưng không giới hạn ở độ chính xác, bảo mật và tính cập nhật. 

Không có phần nào của nội dung và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cấu thành lời khuyên tài chính, lời khuyên pháp lý hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác dành cho sự tin cậy cụ thể của bạn cho bất kỳ mục đích nào, cũng như bất kỳ hoạt động kinh doanh (hoặc quảng bá) chứng khoán nào cần phải có giấy phép từ Tiền tệ Cơ quan của Singapore. Mọi việc sử dụng hoặc dựa vào nội dung và dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định. 

Bạn nên tiến hành nghiên cứu, xem xét, phân tích và xác minh nội dung và dịch vụ của chúng tôi trước khi dựa vào hoặc sử dụng chúng. Giao dịch là một hoạt động rủi ro cao có thể dẫn đến thua lỗ lớn, do đó, vui lòng tham khảo ý kiến ​​cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Không có nội dung nào trên Trang web của chúng tôi là một lời chào mời hoặc chào hàng.