Submit your Airdrop. Contact me.

FuzionX Airdrop Pool $150,000

FuzionX Airdrop Pool $150,000

About FuzionX

Đây là một sàn giao dịch kết hợp với các thị trường Fusion of Defi, Defi và NFT, cung cấp khả năng truy cập toàn diện tất cả trong một vào thế giới Web3.

FuzionX là một tập hợp tất cả mọi thứ bạn cần cho tiền điện tử ở một nơi.
  • FuzionX Exchange
  • FuzionX Defi
  • NFT marketplace nơi bạn có thể giao dịch và tạo NFT
FuzionX Airdrop Pool $150,000
FuzionX Airdrop

Đăng ký tài khoản FuzionX và hoàn thành KYC để nhận được nhiều ưu đãi.

FuzionX Airdrop Pool $150,000

THAM GIA NGAY
  1. Đăng ký tài khoản Fuzionx, hoàn thành KYC LV1 và ghi nhớ UID.
  2. Truy cập Telegram Bot và hoàn thành các nhiệm vụ mạng xã hội
  3. Cập nhật thông tin để nhận phần thưởng.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: airdrop là miễn phí 100%, vui lòng tự nghiên cứu trước khi tham gia vào bất kỳ dự án airdrop nào.Không chia sẻ khóa bí mật dưới bất kỳ hình thức nào.
Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free.Do not share the secret key in any way.

Post a Comment

© AirdropMMO. All rights reserved. Distributed by Airdrop MMO
icon med
icon tele