Nhận 60 DLF (480$) Và 2 DLF mỗi ref (Listed PancakeSwap)

Get 60 DLF (480$) and 2 DLF per refer (Listed PancakeSwap)

Thông tin :

Dollarfuture là một nền tảng tài chính phi tập trung đa chuỗi với các hoạt động hoán đổi, khai thác, cho vay. Chúng tôi đang sử dụng công nghệ chuỗi khối danh sách trắng của mình để xây dựng DEX bitcoin đầu tiên.

DLF là mã thông báo hỗ trợ tất cả các nền tảng Dollarsfuture và do đó, nó tồn tại trên nhiều chuỗi khối cùng một lúc với tổng số 1 triệu mã thông báo trên tất cả các chuỗi. Mã thông báo DLF sẽ được sử dụng để quản lý chuỗi trong các đề xuất bỏ phiếu, phí hoán đổi, phí cầu nối chuỗi và phần thưởng node

Total Supply: 1,000,000 DLF
Public Sales : 50,000 DLF
Distributive Mining: 700,000 DLF
Liquidity Rewards: 100,000 DLF

Cách nhận airdrop:

Truy cập airdrop bot
Tham gia Telegram Group & Channel
Theo dõi Twitter
Like Facebook page
Subscribe Youtube channel
Điền địa chỉ ví BEP-20

Tokens sẽ được phân phối vào tháng 3,2021
DLF
 đã listed  Pancakeswap

Airdrop là miễn phí, không trả tiền hoặc Private Key cho bất kỳ người nào.