Earnathon airdrop 20$+ref | AirdropMMO

Earnathon airdrop 20$+ref

Earnathon là gì?

Earnathon là một nền tảng được thiết kế để đưa mọi người đến với thế giới của blockchain và tiền điện tử. Người dùng có thể tìm hiểu về các công ty blockchain và tiền điện tử cũng như kiếm được mã thông báo tiền điện tử

Hướng dẫn từng bước một :

*Truy cập trang airdrop
*Đăng ký và xác minh email
*Đăng nhập và cuộn xuống “Evolution of Money”
*Xem video rồi nhấp vào Take Quiz trả lời câu hỏi

Đáp án :

-Absence of foreign exchange crisis
- It’s a digital assets that can be transferred across borders without banking facilities
- Cryptography and currency
- 2008

*Giới thiệu bạn bè nhận thêm mã thông báo

Airdrop là miễn phí, không gửi quỹ hoặc khóa cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào.