Nhận 2000 YOURSWAP ($4000) chỉ dành cho 300 người ngẫu nhiên

Nhận 2000 YOURSWAP ($ 4000) Chỉ dành cho 300 người dùng ngẫu nhiên may mắnThông tin :

Yourswap là một loại tiền tệ nền tảng đại diện cho giá trị và sự giàu có trong nền kinh tế phi tập trung được sử dụng để trao đổi giá trị giữa các công ty, nhân viên, khách hàng và các tổ chức bên thứ ba khác của YOUSWAP. giao dịch hoán đổi của bạn là một dạng hệ thống quản trị mới, một hệ thống tư duy trong đó ưu tiên đổi mới, tinh thần kinh doanh và tiến bộ công nghệ, tạo ra một trọng tâm tiện ích cần thiết cho không gian blockchain.

Hướng dẫn từng bước một:

1. Đi đến trang airdrop
2. Tham gia nhóm và kênh telegram
3. Theo dõi twitter và tweet lại bài đăng ghim
4. Gửi địa chỉ và chi tiết BEP20 của bạn
5. Top 5 giới thiệu sẽ nhận được 370 YOSWAP
6. Telegram giới thiệu bạn vui lòng gõ: airdropmmonews

Chỉ dành cho 300 người dùng ngẫu nhiên may mắn

Lưu ý: Đợt airdrop này sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2020. Các token sẽ được phân phối đến địa chỉ (BEP20) của bạn sau khi airdrop kết thúc.

Airdrop là miễn phí, không gửi quỹ hoặc khóa cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào.