Nhận 100 BULLS(100$) và 1 BULLS mỗi giới thiệu


Giới thiệu về Bulls: 

BULLS là mã thông báo đầu tư của nền tảng Waves.

Nhiệm vụ chính của mã thông báo BULLS là mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư và chủ sở hữu của nó.

Hướng dẫn từng bước một :

1. Đi đến airdrop page

2. Tham gia telegram chat và channel.

3. Theo dõi Twitter và đăng lại tweet này

4. Theo dõi trang Instagram