NOS Initiative Airdrop | 1$ + ref max 10 ref
NOS Initiative Airdrop

NOS Initiative là một chiến dịch nâng cao nhận thức cho NOLLAR được cung cấp bởi sự phân phối NOS (XNOS). Hãy nghĩ về NOLLAR như một phiên bản dịch vụ miễn phí và phi tập trung như Paypal. Hệ sinh thái thanh toán NOS bao gồm các mạng độc lập khác nhau cho NOS Stablecoin (Nollar, Nound và Neuro) và một giải pháp phi tập trung là chính Mạng NOS. Tất cả các mạng trong hệ sinh thái NOS cung cấp chuyển và lưu trữ giá trị an toàn, nhanh chóng và miễn phí. Nó đạt được bằng cách tổng hợp một số ý tưởng, sáng kiến ​​và công nghệ tốt nhất được phát triển trong những năm gần đây. Initiative ​​NOS đang phát sóng 30 XNOS cho người dùng mới. Tạo tài khoản tại Initiative ​​NOS bằng liên kết giới thiệu chỉ mời hợp lệ và hoàn thành KYC của bạn để nhận 30 XNOS. Đồng thời nhận 10 XNOS cho mỗi lượt giới thiệu lên tới 9 lượt giới thiệu.

NOS Initiative Airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập NOS Initiative Airdrop
  • Đăng ký tài khoản qua link invite ( chỉ đăng ký quá link invite mới nhận được airdrop)
  • Điền thông tin và hoàn thành KYC
  • Link giới thiệu chỉ giới hạn cho 9 người
  • Nếu link giới thiệu đã được sử dụng hết, bạn có thể tìm link giới thiệu tại đây