CoinDeal Airdrop | 100CDLCoinDeal Airdrop

CoinDeal là một nền tảng trao đổi tiền điện tử mạnh mẽ và an toàn. Họ cho phép người dùng của họ chọn tiền điện tử mới bằng cách bỏ phiếu để mọi người có thể tham gia vào sự phát triển của nền tảng giao dịch của họ. CoinDeal đang phát hành 100 token CDL cho những người tham gia airdrop. Tạo một tài khoản tại CoinDeal và hoàn thành KYC của bạn để nhận mã thông báo.

CoinDeal Airdrop hướng dẫn:

  • Truy cập CoinDeal Website
  • Đăng ký tài khoản, xác nhận mail
  • Đăng nhập, vào phần profile xác minh thông tin
  • Xác minh số điện thoại + bật 2FA
  • Hoàn thành KYC
  • Bấm vào Get free token để nhận 100 CDL