Hydax Exchange Airdrop - 5$ + ref


Hydax Exchange Airdrop

Hướng dẫn airdrop:

  • Đăng ký tài khoản sàn Hydax
  • Vào mail nhận code, xác nhận mail
  • Kích hoạt 2FA ( sau này rút về ví)
  • Vào mục User Center tiến hành KYC ( Mặt trước CMND + selfie với CMND)
  • Bạn sẽ nhận được 500 LG sau khi hoàn thành KYC
  • Mời thêm bạn bè nhận 500 LG mỗi lượt.