Cryptoyote Airdrop - 2.5$+ 5$/ref


Cryptoyote Airdrop

Hướng dẫn airdrop:

  • Truy cập trang Cryptoyote Airdrop
  • Bấm vào Creat an account, đăng ký tài khoản
  • Tham gia 2 kênh telegram
  • Điền Twitter và Telegram không cần @
  • Mời bạn bè nhận thêm 10 CYOT - 5$ mỗi lượt