Nhận Pool token trị giá 500$

Nhận Pool token trị giá 500$


Giới thiệu về mã thông báo Pool:

Mã thông báo POOL chỉ tồn tại để điều chỉnh Giao thức PoolTogether. Bất kỳ thay đổi nào đối với Giao thức sẽ được đề xuất và bỏ phiếu bởi chủ sở hữu mã thông báo POOL. Các đề xuất này có thể bao gồm những việc như điều chỉnh số lượng người chiến thắng, khởi chạy nhóm giải thưởng mới, tích hợp các nguồn lợi nhuận mới, triển khai các giải pháp mở rộng quy mô và kiểm soát việc phân phối POOL trong tương lai cho những người đóng góp giao thức.


Cách nhận Pool token:


Kết nối ví của bạn

Nhấp vào nút Yêu cầu và thanh toán fee. Xong.

Mã thông báo POOL đang được phân phối miễn phí cho tất cả những người đóng góp vào giao thức. Tổng nguồn cung cấp mã thông báo POOL là 10.000.000. Sau thời gian chờ đợi bốn năm, lạm phát hàng năm 2% có thể được thực hiện nếu chủ sở hữu mã thông báo chọn. Sau đây là phân phối ban đầu:

*14% tổng nguồn cung POOL được phân phối cho tất cả những người gửi tiền POOL trên giao thức V1, V2 và V3 cho đến ngày 14 tháng 1 năm 2021 vào lúc nửa đêm UTC. Đây là 17.072 địa chỉ duy nhất.
*12,44% tổng nguồn cung POOL được phân phối cho các cộng tác viên cốt lõi ban đầu của nhóm (khóa trong một năm)
*7,52% tổng nguồn cung POOL được phân phối cho các nhà đầu tư PoolTogether Inc (bị khóa trong một năm)
*5% tổng nguồn cung POOL được phân bổ cho phân phối của người gửi tiền ban đầu trong 14 tuần (chi tiết bên dưới)
*2,5% nguồn cung cấp POOL được phân bổ cho việc giới thiệu và giáo dục người dùng mới
*1% tổng nguồn cung POOL được phân phối cho các địa chỉ đã bỏ phiếu trong hai phiếu quản trị ảnh chụp nhanh đầu tiên VÀ đã tổ chức một khoản tiền gửi PoolTogether tại thời điểm bỏ phiếu.

Trong tương lai :

Tổng lượng phân phối ban đầu chiếm 42,46% tổng nguồn cung POOL. 57,54% còn lại của nguồn cung POOL đã được chuyển vào kho quỹ giao thức để phân phối thêm theo quyết định của ban quản trị. Điều này có thể bao gồm những thứ như:

Phân phối POOL cho những người giới thiệu tiền gửi vào giao thức
Tiếp tục hoặc điều chỉnh việc phân phối POOL cho người gửi tiền
Thiết lập chương trình tài trợ
Bất cứ điều gì khác chủ sở hữu mã thông báo xác định!

Đặc biệt cảm ơn :

Quản trị PoolTogether sử dụng công việc của các giao thức phi tập trung khác. Chúng tôi muốn cảm ơn Compound Labs vì họ đã làm việc với hợp đồng Governor Alpha và Uniswap vì công việc của họ trong hợp đồng phân phối có hiệu lực hồi tố. Cả hai hợp đồng này đã được phân nhánh để quản lý PoolTogether.

Theo bước chân này, tất cả các hợp đồng PoolTogether và giao diện người dùng quản trị đều là mã nguồn mở và sử dụng miễn phí!