Nhận mã thông báo XBT trị giá 10$ (Listed Uniswap)


Nhận mã thông báo XBT trị giá 10 đô la (Listed Uniswap)


Thông tin :


XBT (Elastic Bitcoin) giống như tên gọi của nó, là một loại tiền mã hóa điều chỉnh nguồn cung theo tỷ lệ trên ví của mọi chủ sở hữu khi giá thay đổi ngay cả khi bạn lưu trữ trên Metamask hoặc ví lạnh. Nó là một ngã ba từ AMPL nổi tiếng. Trong khi AMPL tăng giá với Tether, XBT vẫn bám sát giá Bitcoin.

Hướng dẫn từng bước một:


Khởi động bot airdrop

Tham gia trò chuyện điện tín và kênh

Theo dõi Twitter, tweet lại bài đăng và tag 3 người bạn

Gửi ví và tên người dùng twitter của bạn rồi bấm xác nhận.

Official Links:

Website: https://elasticbitcoin.org/
Airdrop bot: @XBTAirdropBot
Telegram: https://t.me/elasticbitcoinxbt
Announcement channel: https://t.me/elasticbitcoin
Live Feed of Uniswap Trades: https://t.me/xbttrades
Twitter: https://twitter.com/elasticbitcoin
Token Contract address: 0x64fB96d0395f6bf105F35233911e3dF2C5bf4Ce8
Dextools chart: https://www.dextools.io/app/uniswap/pair-explorer/0x080cf470ea91532bf5e313acc60c4b0d029409d4
XBT/WBTC pair: https://info.uniswap.org/pair/0x5f8886272C7b3B5FD5C520534a6152205C3CE651
XBT/ETH Pair: https://info.uniswap.org/pair/0x080cf470ea91532bf5e313acc60c4b0d029409d4
Unicrypt: https://v2.unicrypt.network/pair/0x080cf470ea91532bf5e313acc60c4b0d029409d4

Airdrop là miễn phí, không gửi quỹ hoặc khóa cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào.