Pynk Airdrop - 50WP + 250WP/ref


Pynk Airdrop

Hướng dẫn airdrop:

  • Truy cập trang Pynk Airdrop
  • Bấm vào Predict, điềm thông tin sau đó đăng ký
  • Xác nhận mail, dau đó đăng nhập
  • Bạn sẽ nhận được 50 WP point
  • Có thể tham gia dự đoán để nhận thêm point
  • Nhận thêm 250 WP point cho mỗi lượt giới thiệu thành công
  • WP point sẽ được chuyển đổi sang token PYNK sau ngày 30/9
  • Để biết thêm thông tin về dự án, có thể truy cập tại đây
Tổng cung 330 mil Token, website dự án : https://pynk.io