HyperSonic Airdrop - 24$ + ref + DailyHyperSonic Airdrop

Hướng dẫn airdrop :

  • Truy cập HyperSonic Telegram BOT
  • Tham gia telegram
  • Theo dõi twitter và retweet bài pin
  • Theo dõi reddit và like facebook ( không bắt buôc)
  • Bấm vào My wallet cập nhật ví MEW
  • Mỗi ngày vào BOT bấm Get 15 H2N để nhận thêm token