GCOX Airdrop - 20$ + refGCOX Airdrop

Hướng dẫn airdrop :

  • Đăng ký tài khoản GCOX, xác nhận mail đăng nhập
  • Vào phần profile, điền thông tin và hoàn thành KYC
  • Bạn sẽ nhận được 100 ACM sau khi hoàn tất KYC
  • Nhận thêm 50 ACM cho mỗi lượt mời bạn bè hoàn thành KYC