Civic Wallet 25$ + refCivic Airdrop

Hướng dẫn:

2. Nhấn vào I'm in, điền thông tin để đăng ký tham gia waitlist
3. Xác nhận email
4. Khi hoàn thành bạn sẽ nhận được link để mời bạn bè
5. Chia sẻ link ref để mời bạn bè tham gia, càng nhiều bạn càng nhiều cơ hội

Phần thưởng sẽ được phân bổ như sau :


Số lượng ReferrersPhần thưởng
Top 500 Referrers25,000 CVSs each
Top 501 to 5,0005,000 CVCs each
Top 5,001 to 25,0001,000 CVCs each
Top 25,001 to 100,000Chia sẻ số còn lại

Chú ý : bạn phải tải ứng dụng Civic wallet và hoàn thành KYC trong vòng 90 ngày kể từ khi ứng dụng được phát hành để nhận phần thưởng.