Bavala Airdrop - 20$ + ref


Bavala Airdrop

Hướng dẫn airdrop:

  • Đăng ký tài khoản Bavala
  • Chat với Bavala Telegram BOT
  • Tham gia 2 kênh Telegram
  • Theo dõi Twitter và retweet bài pin
  • Follow Medium và Facebook
  • Cập nhật thông tin và địa chỉ ví MEW